www.fireproof-blanket.info - ภาษาไทย   TH www.fireproof-blanket.info - ENG language   EN  
 
Home www.fireproof-blanket.info Home www.fireproof-blanket.info
 
fireproof-blanket, fireproof-blanket.info, products
 ท่อลมร้อน
 ฉนวนกันความร้อน
 ฉนวนกันเสียง
 ผ้ากันความร้อน
 ผ้าใยแก้ว
 ผ้าซิลิก้า
 ผ้าโปลีเอสเตอร์
 ถุงกรองฝุ่น
 
 
Link
 
 
 
ใบรับรองมาตรฐาน
Certificate, expansion joint, expansion-joint
Certificate, expansion joint, expansion-joint
เครื่องหมายการค้า
Certificate, expansion joint, expansion-joint
Certificate, expansion joint, expansion-joint
 
 
 
 
 

 
  ฉนวนกันความร้อน
 
 
 
expansion joint, expansion-jointThermal Insulation Jacket หรือ "ฉนวนกันความร้อน" "ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้"
expansion joint, expansion-jointหรือที่เรียกกันทั่วไปว่า “เสื้อหุ้มวาล์ว” เป็นสินค้าหลักของทางเราอีกอันหนึ่ง ที่ใช้สำหรับหุ้มแหล่งกำเนิด
expansion joint, expansion-jointพลังงานในด้านต่างๆ เช่น
expansion joint, expansion-joint ฉนวนหุ้มฮีทเตอร์เครื่องฉีดพลาสติค
expansion joint, expansion-joint ฉนวนหุ้มฮีทเตอร์หม้อต้มสารเคมี
expansion joint, expansion-joint ฉนวนหุ้มเทอร์ไบน์หรือเครื่องกำเนิดพลังงานความร้อน
expansion joint, expansion-joint ฉนวนหุ้มวาล์วควบคุมแรงดันไอน้ำหรือแก๊ส
expansion joint, expansion-joint ฉนวนหุ้มท่อส่งแก๊ส ทั้งภายในและภายนอกโรงงาน
expansion joint, expansion-joint ฉนวนหุ้มท่อหรือปล่องไอเสียเรือ, รถยนต์, และโรงกลั่นน้ำมัน
expansion joint, expansion-jointThermal Insulation Jacket (Removable Jacket) หรือ เสื้อหุ้มวาล์วแบบถอดได้ มีส่วนสำคัญ
expansion joint, expansion-jointในการช่วยหลายๆโรงงานอุตสาหกรรม ในด้าน
expansion joint, expansion-joint อนุรักษ์พลังงาน – ช่วยลดค่าไฟฟ้า เนื่องจากการสูญเสียความร้อนลดลงหรือหมดไป
expansion joint, expansion-joint ลดความร้อนบริเวณเครื่องจักร – พนักงานทำงานได้มีประสิทธิภาพ เพราะไม่ร้อน
expansion joint, expansion-joint สะดวกต่อการบำรุงรักษา – สามารถถอดเพื่อทำความสะอาดหรือตรวจเช็คเครื่องได้
expansion joint, expansion-joint ตัดเย็บตามแบบ – ทำให้สามารถห่อหุ้มชิ้นส่วนที่ก่อให้เกิดความร้อนได้สนิท
expansion joint, expansion-joint ไม่ติดไฟและทนต่อสารเคมี – ช่วยยืดอายุการใช้งานฉนวนกันความร้อนได้นานขึ้น
expansion joint, expansion-joint ราคาถูกกว่าสินค้านำเข้า – เนื่องจากตัดเย็บเอง โดยใช้วัสดุทั้งในและต่างประเทศexpansion joint, expansion-jointแจ๊คเก็ตกันความร้อน (Heat Insulation) ที่ทางเรารับตัดเย็บทุกชิ้น จะได้จากการถอดแบบจาก
expansion joint, expansion-jointเครื่องจักรหรือวัตถุจริงจากหน้างานร่วมกับทางลูกค้าหรือวิศวกร และโดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุในการตัดเย็บ
expansion joint, expansion-jointดังต่อไปนี้
expansion joint, expansion-joint ชั้นในสุด – หรือชั้นที่ต้องสัมผัสกับความร้อนโดยตรง จะใช้ผ้าใยแก้ว (600 C) หรือผ้าซิลิก้า (1200 C)
expansion joint, expansion-jointเป็นวัสดุหลัก ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิหน้างานที่ได้รับแจ้งหรือวัดจริงจากทางลูกค้า
expansion joint, expansion-joint ชั้นกลาง – หรือชั้นที่ต้องเป็นฉนวนกันความร้อน ไม่ให้ความร้อนหนีออกมา จะใช้ฉนวนใยแก้ว
expansion joint, expansion-jointสีขาว (600 C)ที่ความหนาตั้งแต่ 0.25-2.00 นิ้ว หรืออาจใช้พวก “เซรามิค วูล
expansion joint, expansion-joint(Ceramic Wool) กับ “ฉนวนใยหิน(Rock Wool) แทนก็ได้
expansion joint, expansion-joint ชั้นนอกสุด – เป็นชั้นที่มองเห็นได้เนื่องจากอยู่บนสุด โดยส่วนใหญ่จะนิยมใช้วัสดุกันน้ำ เช่น ผ้าใยแก้ว
expansion joint, expansion-jointเคลือบเทฟล่อนหรือ ผ้าใยแก้วเคลือบซิลิโคน เพื่อป้องกันมิให้น้ำหรือของเหลวเข้าไป
expansion joint, expansion-jointทำความเสียหายให้กับ ฉนวนที่โดนบุอยู่ตรงชั้นกลาง
expansion joint, expansion-jointแต่ทั้งนี้ "ฉนวนกันความร้อน" "ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้" หรือ
expansion joint, expansion-joint"Thermal Insulation Jacket" นี้ต้องสามารถดัดแปลงหรือเพิ่มลดวัสดุในแต่ละชั้นได้
expansion joint, expansion-jointเพื่อให้เหมาะสมและตรงกับลักษณะการใช้งานของแต่ละที่expansion joint, expansion-jointฉนวนกันความร้อนประหยัดพลังงาน
expansion joint, expansion-jointฉนวนกันความร้อนแบบถอด/ ใส่เองได้ของทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัดเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์
expansion joint, expansion-jointประเภทอนุรักษ์พลังงาน โดยมีหลักการคือป้องกันความร้อนที่เกิดขึ้นในส่วนของอุณหภูมิผิวแผ่
expansion joint, expansion-joint(Heat Radiation) ออกไปยังอุณหภูมิห้องหรืออุณหภูมิบริเวณที่ทำงาน และยังช่วยคงอุณหภูมิของ
expansion joint, expansion-jointชิ้นงานที่ต้องการ โดยลดปริมาณการทำงานของฮีทเตอร์ที่เกิดขึ้นไปในตัว

expansion joint, expansion-jointฉนวนกันความร้อนแบบถอด/ ใส่เองได้นี้ ประกอบด้วย ผ้าซิลิก้า, ฉนวนเซรามิค,และผ้าใยแก้ว
expansion joint, expansion-jointเคลือบซิลิโคนกันน้ำและสารเคมีอยู่ภายนอก เย็บด้วยด้ายเทฟล่อน (PTFE Thread) กันความร้อน
expansion joint, expansion-jointล็อคฉนวนเซรามิคและประกอบเข้ากันทั้งห้าด้านโดยใช้ตะขอเหล็กไร้สนิม ยึดเข้ากันทุกด้านโดยใช้
expansion joint, expansion-jointลวดสแตนเลส ภายในฉนวนเสริมแผ่นเพลทเพื่อป้องกันแนวฉนวนแบะออก เมื่อใช้ไปในระยะเวลานาน
expansion joint, expansion-jointทำให้อายุการใช้งานเฉลี่ยของฉนวนที่ใช้วัสดุและวิธีการตัดเย็บดังกล่าว มีอายุการใช้งานระหว่าง
expansion joint, expansion-joint48-60 เดือนโดยเฉลี่ย (ความเสียหายของฉนวนขึ้นอยู่กับการใส่/ ถอดของผู้ปฏิบัติงาน)

expansion joint, expansion-jointรับหุ้มฉนวนกันความร้อน
expansion joint, expansion-jointนอกเหนือจากการตัดเย็บฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้แล้ว ทางบริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด
expansion joint, expansion-jointยังมีบริการให้คำแนะนำ, ออกแบบและติดตั้งฉนวนกันความร้อน, ฉนวนกันเสียงให้กับลูกค้าทุก
expansion joint, expansion-jointกลุ่มอุตสาหกรรม รวมถึงการออกรายงานสรุปผลอัตราการประหยัดพลังงาน ค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
expansion joint, expansion-jointที่ลูกค้าประหยัดได้ต่อปี (Return of Investment – ROI) ภายหลังจากที่ได้รับบริการรับเหมาหุ้มฉนวน
expansion joint, expansion-jointกันความร้อนแบบถอดได้จากทางบริษัทฯ

expansion joint, expansion-jointการประหยัดพลังงานความร้อน
expansion joint, expansion-jointหรือรูปธรรมของผลลัพธ์ที่ลูกค้าจะได้รับภายหลังการติดตั้งฉนวนกันความร้อนและฉนวนกันเสียง
expansion joint, expansion-jointแบบถอดได้ก็คือ “ค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้ต่อปี” จากข้อมูลของทางบริษัทฯพบว่ามีลูกค้าจำนวนมาก
expansion joint, expansion-jointที่สามารถประหยัดค่าไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายทางอ้อมอื่นๆ (เช่นค่าซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศ)
expansion joint, expansion-jointได้เป็นจำนวนเงินหลายแสนบาทต่อปีต่อหนึ่งแผนก ภายหลังจากได้ร่วมมือทำโครงการอนุรักษ์
expansion joint, expansion-jointพลังงานในกระบวนการผลิตกับทางบริษัทฯ ซึ่งจุดคุ้มทุนโดยเฉลี่ยที่ทางลูกค้าจะได้รับภายหลัง
expansion joint, expansion-jointการติดตั้งฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ (Removable Insulation Jacket) จากทางบริษัทฯ
expansion joint, expansion-jointจะอยู่ที่ประมาณ 6-13 เดือน ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิผิวก่อนและหลัง โดยในส่วนนี้ทาง นิวเทค อินซูเลชั่น
expansion joint, expansion-jointจะเป็นผู้ทำการคำนวณและออกรายงาน รายละเอียดการประหยัดพลังงานให้กับทางลูกค้า
expansion joint, expansion-jointหากมีการแจ้งความจำนงค์เพื่อนำไปใช้อ้างอิงหรือนำเสนอผลงานประจำปีต่อไปexpansion joint, expansion-jointความแตกต่างของฉนวนกันความร้อน
expansion joint, expansion-jointการหุ้มฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้ของทาง นิวเทค อินซูเลชั่น ต่างจากการหุ้มฉนวนแบบเดิมที่
expansion joint, expansion-jointเป็นงานโลหะ(โดยส่วนมากจะเป็นงานเหล็กชุบหรือสแตนเลส) โดยมีข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดดังต่อไปนี้
expansion joint, expansion-joint ผู้ใช้สามารถใส่และถอดฉนวนกันความร้อนที่ติดตั้งกับเครื่องจักรได้ด้วยตนเอง
expansion joint, expansion-joint ฉนวนกันความร้อนแบบถอดได้มีอายุการใช้งานยาวนาน ถอด-ใส่ได้หลายครั้ง
expansion joint, expansion-joint สะดวกและง่ายต่อการบำรุงรักษาเครื่องจักร หรือตรวจซ่อมงานประจำปี
expansion joint, expansion-joint ราคาไม่แพงเนื่องจากมีวัสดุให้เลือกใช้ได้หลายเกรด ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิและงบประมาณ
expansion joint, expansion-joint น้ำหนักเบา เนื่องจากวัสดุทั้งหมดเป็นผ้าทนไฟ ทำให้สะดวกและปลอดภัยต่อการติดตั้ง
expansion joint, expansion-joint ไม่ลามไฟ และลดความร้อนได้สูงสุดถึง ร้อยละ 25 (เครื่องฉีดพลาสติค ขนาด 1300 ตัน)
expansion joint, expansion-joint เมื่อมีความเสียหายกับฉนวน สามารถซ่อมแซมเฉพาะจุดได้ ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนใหม่ทั้งชุด

Expansion joint
     


  ติดต่อ  
  บริษัท นิวเทค อินซูเลชั่น จำกัด | Newtech Insulation Co., Ltd.
78/97 หมู่ 8 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทร. 08-9072-5911, 0-2583-7084 แฟ็กซ์ 0-2583-8034
อีเมลล์
 
     
 
   Copyright © www.fireproof-blanket.info
Designed and SEO by GAPZiNE.com